Časté dotazy: Jak často bych měl zkontrolovat svou baterii (či bateriový pack)?

07.06.2017

Odpověď závisí na typu aplikace. Zde uvádíme několik případů.

1. Základní instalace

Jednoduchá instalace jedné baterie (12V), a nebo jen několika bateriových článků, nevyžaduje žádné zvláštní kontroly. Pokud využíváte SMB modul pro ochranu baterie, tak stačí sledovat úroveň napětí. Tento druh packu by měl být kontrolován jednou až dvakrát do roka, případně vždy po delší prodlevě v používání.

Poznámka: nezapomeňte odpojit veškerou elektroniku, pokud pack nepoužíváte. Balení by mělo mít dvojitou ochranu, chránit je proti hlubokému vybití, což je velmi důležité.

2. Pokročilé instalace

Pokročilejší instalace (obvykle s 8 a více bateriemi) by měly být monitorovány pravidelně. Doporučuje se, aby kontrola packu byla provedena v těchto intervalech (tj. dle počtu nabíjecích/vybíjecích cyklů):

  • během počátečního nabití
  • po prvním cyklu
  • po prvních 5 cyklech
  • po prvních 20 cyklech
  • po prvních 50 cyklech
  • a pak pokračujte vždy, když se objeví rozdíly mezi bateriemi, asi jednou po 50 až 200 cyklech.

Pro příklad: u aplikací pro ukládání baterií (obvykle 1 cyklus / den) se doporučuje provést kontrolu každých 100 cyklů, což znamená přibližně každé 3 měsíce.

Pokročilejší instalace musí mít vícenásobnou ochranu, aby se zabránilo náhodnému vybití nebo přebíjení jednotlivých baterií v packu.