GridFree řešení

11.08.2016

Nejčastější dotazy

Co je řešení GridFree?

Otázka: Jaký je rozdíl mezi instalací GridFree a Grid-tied?

V podstatě existují pouze dva možné typy instalací: Grid-tied a Off-Grid.

Montáž grid-tied znamená, že měniče pracují synchronně s AC sítí a dodávají energii do rozvodné sítě.

Instalace off-grid znamená, že měniče (inventory) produkují energii pro spotřebiče, nejsou připojeny k síti, dokonce nesmí být propojeny s rozvodnou sítí (dle technických doporučení). Instalace off-grid obvykle vyžaduje baterie k zajištění kontinuálního přívodu energie.

GridFree je jedním z typů Grid-tied instalace. Jediným rozdílem mezi komerčním grid-tied instalací, která obvykle vyžaduje licenci výrobce elektřiny, je ten, že instalace GridFree nepřenáší nadbytečnou energii do vnější sítě. Při správné instalaci GridFree je veškerá energie spotřebována místně. GridFree instalace ve skutečnosti snižuje spotřebu z rozvodné sítě tím, že poskytuje vlastní produkci energie.

Měniče (inventory) grid-Free (Grid-Tied) nepracují v ostrovním režimu (off-grid modu).

Shrnutí: GRIDFREE je technologie GRID-TIED, která funguje se sítí. Pracuje se solárními panely přímo, nepotřebuje baterie.