Rychlé nabíjení LFP baterií

23.11.2016

Otázka: Jaká jsou doporučení pro rychlé nabíjení LFP baterií?

Když hovoříme o rychlém nabíjení článků LFP, očekáváme, že nabíjecí proud bude mezi 1C a 3C (nabíjení za méně než 60 minut). Doporučujeme zvážit následující oblasti:

Specifikace baterií

Nejprve byste měli konzultovat s výrobcem (nebo distributorem) specifikace baterií. Většina produktů technologie LFP obvykle podporuje nabíjení až do 1C či ještě více. Měli byste zkontrolovat, zda model baterie, který navrhujete, podporuje rychlé nabíjení podle specifikací zadaných výrobcem.

Hloubka nabití (DOD)

Většina rychlého nabíjení je navržena pro 80% DOD nebo dokonce méně. To znamená, že baterie není nabitá z plně prázdné na plně nabitou úroveň. Baterie je nabíjena z nějaké zbývající kapacity, např. 10% na určité pevné napětí reprezentující 80% DOD cyklu.

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, jedním z cest je snížení DOD nabíjecího cyklu.

Nabíjecí napětí a "bez vyrovnání"

Při rychlém nabíjení můžete nastavit konečné nabíjecí napětí, když se rychlé nabíjení zastaví nebo se sníží nabíjecí proud. Nastavení různých úrovní napětí ve skutečnosti určuje velikost cyklu DOD a také stárnutí baterií. Ty stárnou rychleji (nebo předčasně), když jsou nabíjeny (nebo přebíjeny) až na vyšší úroveň napětí.

Doporučujeme udržovat stav, aby napětí všech článků zůstávalo konzistentní. Pokud je potřeba vybalancovat celý pack baterií, doporučujeme jej vyloučit z rychlého nabíjecího cyklu a jednoduše zastavit proces nabíjení, pokud se napětí z některé, a nebo více baterií, dostane mimo rozsah.

Teplota

Udržování teploty směrem dolů je klíčovým faktorem úspěchu rychlého nabíjení. Pokud se vaše články přehřívají (obvykle nad 40 ° C), musíte snížit nabíjecí proud nebo počkat, dokud baterie nevychladnou. Mějte také na paměti, že kvůli chemické povaze buněk LFP železo Fe), baterie naakumulují teplo samy o sobě. To znamená, že chlazení baterií musí být konzistentní, aby se předešlo situaci, kdy je vnější část baterie ochlazena, ale uvnitř baterie se stále drží vysoká teplota.

Celý cyklus

Při rychlém nabíjení baterie absorbuje určité množství energie, které vytváří teplo. Tato energie se uvolní rovněž i během vybíjecího cyklu a vznikne dodatečné teplo. Musíte zvážit cyklus nabíjení a vybíjení jako celek. Umožnit i odpočinek baterie po nabíjení, aby ochladila před vybíjením, toto všechno zajistí zlepšení výkonu vysokorychlostního nabíjení a prodlouží se životnost baterie.


Shrnutí

Tyto všechny faktory je třeba vzít v úvahu při rozhodování a při volbě cesty pro zajištění rychlého nabíjení. Nabízíme Vám toto konzultovat s GWL Power k podpoře a dalším detailním informacím.