Zařídit si vlastní elektrárnu má být jednodušší!

11.12.2017

Už dnes jsou samospotřebitelé, co si vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu. Vedle směrnice o OZE má postavení samospotřebitelů definovat i směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Tito malí hráči na trhu s elektřinou by měli mít možnost prodávat své přebytky do sítě, aniž by byli vnímáni jako dodavatelé elektřiny. Nemusejí mít tak licenci na výrobu elektřiny, vést účetnictví atd. Domácnosti by takto mohly prodat ročně až 10 MWh přebytků do sítě. GWL Power může nabídnout nejen moderní solární panely, ale i možnost akumulace vyrobené energie do kvalitních LiFEPO4 průmyslových baterií (https://www.ev-power.eu/) pro její pozdější využití.