Návrh a realizace GridFree systémů

Co je to Gridfree?

Pokud máte přípojku elektrické energie, lze část energie během dne získat ze solárních panelů a snížit tak odběr energie ze sítě. Tomuto principu říkáme GridFree.

Celé řešení se skládá ze solárních panelů a GridFree měničů, který pracuje pouze v souladu s přípojkou od distributora elektrické energie.

Mikroměnič nepracuje samostatně v tzv. ostrovním (off-grid) režimu.

Přibrzdit* elektroměr legálně je snadné!

Pokud vaše spotřebiče generují trvalou spotřebou, stačí část energie během slunného dne získat ze solárních panelů a snížit tak odběr energie ze sítě. Tomuto principu říkáme GridFree.

*) Přibrzdění elektroměru znamená snížení odběru z rozvodné sítě. Důrazně odrazujeme od jakékoliv manipulace s měřiči elektrické energie. Zásahy do měřících zařízení jsou protiprávní.


Výchozí situace: nyní jsou vaše spotřebiče napájeny zcela ze sítě. Veškerou elektřinu musíte odebrat z rozvodné soustavy a zaplatit v plné výši. Vaše spotřeba elektřiny během dne vypadá takto: 

Běžný stav: veškerá energie je odebírána z rozvodné sítě. Vše platíte. 

Řešení GridFree znamená, že část energie (až 80%) můžete během slunečného dne získat přímo ze solárních panelů. Energie získaná přímo ze slunce vám pomůže snížit energii, kterou odebíráte z rozvodné soustavy. Vaše spotřeba bude vypadat takto: 

Gridfree: Část energie (zelená) je získána přímo ze slunečního záření. 

Zelená část ukazuje energii získanou ze slunečního záření. S rostoucím slunečním svitem během dne roste množství získané energie, a tak se snižuje množství odebírané energie z rozvodné sítě. Během plného svitu můžete získat až 80 % energie přímo ze slunce. Tato získaná energie sníží odběr placené energie z rozvodné sítě. Výsledný odběr energie z distribuční sítě pak vypadá takto: 

Gridfree: během dne můžete snížit odběr ze sítě až o 80 %. 

Řešení GridFree

Také vy můžete díky slunečnímu záření snížit vaši spotřebu z rozvodné sítě a tím legálně přibrzdit váš elektroměr.

Pro koho je GridFree určeno?

Domácnosti (malé instalace)

pro instalace do 5 kWp (cca 20 panely 270Wp)

U domácností se systém využívá především pro pokrytí běžné spotřeby, kterou tvoří zařízení, který běží nepřetržitě (wifi routry, kamerové systémy apod.), dále zařízení v tzv. standby režimu (např. vypnutá televize) a další běžné spotřebiče jako lednice, čerpadla, světla, klimatizace a spoustu dalších.

Firmy (větší instalace)

pro instalace od 2 kWp


Každá firma má přes den nemalé náklady na el. energii a i když se jedná o nevýrobní charakter firmy pak servery a počítače mají značnou spotřebu. Pro instalaci se lze obrátiti na tyto odborné firmy.
Pokud se chcete takovou instalační firmou stát, doporučujeme pravidelně pořádaná školení Certifikovaný poradce pro fotovoltaické systémy.

Jak začít? Dva jednoduché kroky

Krok 1

Zjistěte jaké spotřebiče ve vaší domácnosti/firmě během dne běží a určete celkový příkon, který tyto spotřebiče odebírají ze sítě.

Tip

Mezi spotřebiče s trvalým odběrem nejčastěji patří:

  • stále běžící počítače
  • servery
  • monitory
  • routery
  • kamerové systémy
  • denní osvětlení

Krok 2

Podle celkového příkonu, který chcete snížit, použijte potřebný počet Gridfree sad (panely + GridFree měniče).

Opravdu se GridFree řešení vyplatí?

Počítejte s námi

Sada panelů s mikro-invertorem stojí kolem 8500 Kč. Při průměrném ročním slunečním svitu v ČR 1500 hodin získáte za rok nejméně 230 kWh energie. Pokud tuto elektřinu budete nakupovat za sítě zaplatíte kolem 4,30 Kč za kWh. Jedna sada vám tedy pomůže ušetřit kolem 1000 Kč za rok.

Spořit nebo šetřit? 

Pokud uložíte 8500 Kč do banky, jaké zhodnocení budete mít za rok? Pokud investujete stejnou částku do solární sady GridFree, získáte za rok nejméně 1000 Kč úspory. To je zhodnocení 11,7 % p.a. Navíc u slunce máte plnou jistotu, že nezkrachuje!

Začněte šetřit výdaje za elektřinu již nyní.

Objednejte sadu GridFree a získávejte část energie přímo ze slunce.

Jak funguje GridFree měnič s limiterem?

Tento měnič je zástupcem technologie GridFree. Jeho hlavní funkcí je převedení stejnosměrného elektrického výkonu ze solárních panelů nebo baterií na střídavý, který je potřebný pro napájení většiny běžných spotřebičů.

Hlavní rozdíl oproti známým GridFree mikroměničům je v tom, že tento měnič dokáže na základě měření spotřeby v síti plynule omezovat svůj výkon tak, aby nevyráběl více elektřiny než je třeba. Tím je zamezeno tvorbě přetoků do veřejné sítě.

Tato technologie pak navíc umožňuje šetrné využívání bateriového uložiště, co by vstupu do mikroměniče. Takový systém kombinuje výhody GridFree elektrárny s možností akumulace energie do baterií a její využití například ve večerních hodinách.

Mám zájem o GridFree řešení

EVPower a.s.

Průmyslová 11, 102 19 Praha 10

+420 277 007 550

sales@gwlpower.cz