Technologie GridFree

Co je to GridFree?

Pokud máte přípojku el. energie, lze část energie během dne získat ze solárních panelů a snížit tak odběr energie ze sítě. Tomuto principu říkáme GridFree.

Celé řešení se skládá ze solárního panelu a mikroměniče, který pracuje pouze v souladu s přípojkou od distributora el. energie. Mikroměnič nepracuje samostatně v tzv. ostrovním (off-grid) režimu. Některé GridFree měniče nabízí možnost integrovat do systému také bateriové úložiště - akumulátory.

Pro správné navržení GridFree elektrárny potřebujete znát odpovědi na tyto otázky:

  • Jaká je vaše pasivní spotřeba elektřiny?

  • Spotřebu jakých zařízení chcete GridFree elektrárnou pokrýt?

  • V jakých časech v průběhu dne tyto spotřebiče provozujete?

Jak funguje GridFree měnič s limiterem?

Tento měnič je zástupcem technologie GridFree. Jeho hlavní funkcí je převedení stejnosměrného elektrického výkonu ze solárních panelů nebo baterií na střídavý, který je potřebný pro napájení většiny běžných spotřebičů.

Hlavní rozdíl oproti známým GridFree mikroměničům je v tom, že tento měnič dokáže na základě měření spotřeby v síti plynule omezovat svůj výkon tak, aby nevyráběl více elektřiny než je třeba. Tím je zamezeno tvorbě přetoků do veřejné sítě. Tato technologie pak navíc umožňuje šetrné využívání bateriového uložiště, co by vstupu do mikroměniče. Takový systém kombinuje výhody GridFree elektrárny s možností akumulace energie do baterií a její využití například ve večerních hodinách.


EVPower a.s.

Průmyslová 11, 102 19 Praha 10

+420 277 007 550

sales@gwlpower.cz